Świątynia pielgrzymów – cudowny obraz Matki Bożej Pocieszenia z Hodowicy

Obraz Matki Bożej Pocieszenia

Obraz Matki Bożej Pocieszenia z Hodowicy jest kopią figurki małej Maryi z Dzieciątkiem, która znajdowała się w przydrożnej kapliczce w okolicach Ołomuńca na Morawach, między Eichhorn-Veveří a Braunseifen-Ryžoviště.

W 1798 roku jedna z kopii, pomalowana akwarelą, znalazła się rodzinie katolickiej, u gospodarza Zatoki, w Basiówce należącej do parafii Hodowica koło Lwowa. W 1839 r. córka gospodarza, wychodząc za mąż za Jędrzeja Rączkowskiego, zabrała ze sobą obraz do Hodowicy. Mijały lata i wizerunek Maryi był tak zniszczony, że małżonkowie myśleli już o jego wymianie. Jednak 25 stycznia 1852 r. dostrzeżono, że obraz niespodziewanie odnowił się, nabierając żywych barw. Zwołane komisje kościelne nie stwierdziły ingerencji osób trzecich. Obraz został umieszczony w kościele parafialnym w Hodowicy. Modlili się przed nim Polacy, Słowacy, Rusini, Czesi; wielokrotnie doświadczając cudownej pomocy Madonny.

Uroczystość ukoronowania cudownego obrazu Matki Boskiej z Hodowicy w 1932 roku

W 1932 roku wizerunek został ukoronowany przez abp. Bolesława Twardowskiego. Po zakończeniu wojny cudowny obraz został przewieziony przez ks. Jarosława Chomickiego, ostatniego proboszcza kościoła w Hodowicy do Jaworzyny Śląskiej. Początkowo trzymany był w ukryciu, następnie w prywatnej kaplicy ks. arcybiskupa Bolesława Kominka. Rok 1960 był rokiem przełomowym: obraz Matki Bożej został przekazany oo. Kapucynom jako kustoszom w kościele parafialnym p.w. św. Augustyna we Wrocławiu. 30 kwietnia 1961 roku ks. arcybiskup Andrzej Wronka podniósł świątynię parafialną do godności Sanktuarium Maryjnego dla całego Dolnego Śląska.

Niewielkich rozmiarów obraz (20,6 cm x 29,6 cm) to prostokątna grafika w technice drzeworytu kolorowanego akwarelą, przedstawiająca postać Madonny z Dzieciątkiem na ręku adorowanej przez dwa anioły (Serafiny) po bokach. Na główkach tych postaci umieszczono małe, złote korony. Nad głową Matki Boskiej widnieje inicjał imienia Maryi. U stóp Madonny, na tle pagórkowatego pejzażu, w półkolu promieni, widoczna jest otoczona blaskiem kapliczka między dwoma drzewami.

14 sierpnia 2016 roku podczas Mszy św. polowej przed kościołem przekazana została powiększona kopia obrazu Matki Bożej Pocieszenia mieszkańcom Hodowicy.