Poznaj Hodowicę

Zapraszamy na Ziemię Lwowską, do niewielkiej Hodowicy, rozłożonej wokół stawu na Szczerku, oddalonej od centrum Lwowa o niecałe 10 kilometrów. Od XIV wieku mieszkańcy wsi żyli i pracowali przytuleni do królewskiego miasta Lwowa: tam chodzili na targ ze swoimi z owocami, warzywami, nabiałem… We wsi byli kowale, szewcy, w połowie XIX wieku powstała szkoła powszechna.

Zasłużony archidiakon kurii lwowskiej ks. Szczepan Mikulski, proboszcz w Hodowicy, przyjaciel architektów i artystów doby Sasów, ufundował na koniec swojego pracowitego życia kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych, zapraszając do współpracy architekta katedry św. Jura we Lwowie – Bernarda Meretyna, słynnego rzeźbiarza – Jana Jerzego Pinsla i malarza polichromii – Aleksandra Rolińskiego. Artyści stworzyli świątynię uważaną za perłę sztuki późnego baroku na terenie Polski.

Ze względu na architekturę, walory artystyczne i wystrój wewnętrzny kościół w Hodowicy był i jest wyjątkowym i bezcennym obiektem krajobrazu kulturowego Ziemi Lwowskiej.

Kościół w Hodowicy
rysował R. Mirowski

Dzisiejsi mieszkańcy Hodowicy i Basiówki tak samo żyją w w cieniu wielkiego Lwowa, tam się uczą i pracują. Społeczność wybudowała niedaleko szkoły i cmentarza, przy wzgórzu Zapust, świątynię grecko-katolicką pw. Wniebowzięcia NMP, czczą Matkę Boską Pocieszenia z Hodowicy. Zależy im bardzo na odbudowie kościoła, zawsze chętnie włączają się we wspólne nabożeństwa i angażują w przedsięwzięcia dla odbudowania barkowej świątyni Wszystkich Świętych dla Bożej chwały.