Historia kościoła Wszystkich Świętych w Hodowicy

Historia kościoła

Nie znamy dokładnej daty powstania parafii katolickiej w Hodowicy – datowany jest na XIII wiek. Pierwsza pewna wzmianka o kościele to rok 1498. Drewniany kościół parafialny padł ofiarą najazdu tatarskiego w 1621, a 10 lat później został odbudowany. W latach 1751–1758 wzniesiono na jego miejscu nową, murowaną świątynię w stylu późnobarokowym, ufundowaną przez proboszcza z sąsiedniej Nawarii, ks. Szczepana Mikulskiego, kanonika lwowskiego. Autorem projektu świątyni był architekt lwowski Bernard Meretyna. Kościół ten posłużył za wzór do budowy dla późniejszych budowli sakralnych w okolicy, w Buczaczu, Brzozdowicach, Łopatynie, Rawie Ruskiej i Busku.

Koncepcję wystroju wnętrza opracował także Meretyn. Dekorację rzeźbiarską wykonał najwybitniejszy lwowski rzeźbiarz Jan Jerzy Pinzel przy współpracy Macieja Polejowskiego.

Polichromię ścienną wykonał Aleksander Roliński. Wysoką klasę artystyczną prezentował ołtarz główny, wykonany ok. 1758, skomponowany z rzeźb rozmieszczonych na tle iluzjonistycznej, malowanej struktury architektonicznej.

Powojenne losy kościoła

obraz-015-08-23_15-28-31W wyniku zmiany granic po II wojnie światowej, w 1946 roku wysiedleni ze wsi Polacy zabrali obraz ze sobą.

Obecnie znajduje się on w kościele św. Augustyna we Wrocławiu. Wyjeżdżając z Hodowicy polscy mieszkańcy – jako „repatrianci” – wzięli również krucyfiks ze sobą. Dziś znajduje się w kościele Bożego Ciała we Wrocławiu.

W 1961 kościół został ostatecznie zamknięty. Większość znajdujących się w nim rzeźb przejęła w 1965 Lwowska galeria Obrazów. Obecnie znajdują się one w muzeum Jana Jerzego Pinzla urządzonym w 1996 w byłym kościele Klarysek we Lwowie. Najważniejsze z nich to Samson i Ofiara Abrahama.

W 1974 kościół padł ofiarą pożaru, który pochłonął dach i większość sklepień. Od tamtego czasu pozostaje w stanie ruiny.

Author: admin2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *