„Eseje o Hodowicy i Basiówce” – cegiełka na odbudowę kościoła

Trzynaście „Esejów o Hodowicy i Basiówce” napisał Adolf Szponar, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, urodzony w Hodowicy. Bogato ilustrowana książka jest opowieścią o tych podlwowskich miejscowościach i ich mieszkańcach, których codzienności towarzyszył cudowny obraz Matki Boskiej Hodowickiej w przepięknym, późnobarokowym parafialnym kościele Wszystkich Świętych.

W książce zebrano znakomite opracowania historyków sztuki, opisujących szczegółowo artyzm i piękno architektury, rzeźby i polichromii hodowickiego kościoła, a także ich znaczenie, duchowość i źródła, z których czerpali wielcy XVIII-wieczni artyści epoki baroku: Meretyn, Pinsel i Roliński. Wykorzystując wiedzę i naukową dociekliwość Autor przedstawił historię Hodowicy, zarys geografii i geologii Ziemi Lwowskiej, a na podstawie własnych wspomnień i opowieści innych świadków przybliżył życie społeczne polskich mieszkańców, którzy ostatecznie zmuszeni byli opuścić swoje domy w 1946 roku.

Niezwykle ważne miejsce zajmują w publikacji starania o ratowanie kościoła Wszystkich Świętych, które podejmują dawni i obecni mieszkańcy Hodowicy i Basiówki. Środki uzyskane ze sprzedaży „Esejów” służą różnym inicjatywom podejmowanym wspólnie na drodze administracyjnej, w czasie sierpniowych spotkań w Hodowicy i we Wrocławiu.

Cena 45 zł (wliczony koszt wysyłki listem priorytetowym), zamówienia mailowo: adszponar@wp.pl

Książka została wydana we współpracy z Oddziałem Wrocławskim Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w 2018 roku.

Zawiera 230 stron, 127 fotografii i rycin oraz 47 pozycji literaturowych.

Spis treści

 1. Esej o założeniu i historii Hodowicy i Basiówki
 2. Esej o położeniu i przyrodzie Hodowicy i Basiówki
 3. Esej o architekturze świątyni hodowickiej
 4. Esej o wystroju rzeźbiarskim i malarskim świątyni hodowickiej
 5. Esej o architekcie Bernardzie Meretynie
 6. Esej o Janie Jerzym Pinslu, snycerzu z Galicji
 7. Esej o cudownym obrazie Matki Bożej Pocieszenia z Hodowicy
 8. Esej o hodowickim pielgrzymkowym kościele
 9. Esej o wybitnych postaciach związanych z Hodowicą i Basiówką
 10. Esej o proboszczach, księżach i organistach parafii hodowickiej
 11. Esej o nauczycielach i szkołach w Hodowicy i Basiówce
 12. Esej o życiu społecznym Hodowicy i Basiówki
 13. Esej o renowacji kościoła i odnowie życia religijnego wokół hodowickiej świątyni
 14. Modlitwy i pieśni na cześć Matki Bożej Pocieszenia z Hodowicy
 15. Esej o budowie geologicznej Hodowicy i Basiówki
Author: admin