Poznaj Hodowicę

Zapraszamy na Ziemię Lwowską, do niewielkiej Hodowicy, rozłożonej wokół stawu na Szczerku, oddalonej od centrum Lwowa o niecałe 10 kilometrów. Od XIV wieku mieszkańcy wsi żyli i pracowali mając jako odbiorcę królewskie miasto Lwów: tam chodzili na targ ze swoimi z owocami, warzywami, nabiałem… W wsi byli kowale, szewcy, powstała w połowie XIX wieku szkoła powszechna.

Zasłużony archidiakon kurii lwowskiej ks. Szczepan Mikulski, proboszcz w Hodowicy, przyjaciel architektów i artystów doby Sasów, ufundował na koniec swojego pracowitego życia kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych, zapraszając do współpracy architekta katedry św. Jura we Lwowie Bernarda Meretyna, słynnego rzeźbiarza Jana Jerzego Pinsla i malarza polichromii Aleksandra Rolińskiego. Artyści stworzyli świątynię uważaną za perłę sztuki późnego baroku na terenie Galicji.

Ze względu na architekturę, walory artystyczne i wystrój wewnętrzny kościół w Hodowicy był i jest wyjątkowym i cennym obiektem w kulturze Ziemi Lwowskiej.

Author: admin