Obraz Matki Bożej Pocieszenia

Obraz Matki Bożej PocieszeniaObraz Matki Bożej Pocieszenia z Hodowicy jest kopią figurki małej Maryi z Dzieciątkiem, który znajdował się w przydrożnej kapliczce w okolicach Ołomuńca na Morawach, między Eichhom a Braunseifen.

W 1798 roku jedna z kopii, pomalowana akwarelą, znalazła się rodzinie katolickiej, u gospodarza Zatoki, w Basiówce należącej do parafii Hodowica koło Lwowa. W 1839 r. córka gospodarza, wychodząc za mąż za Jędrzeja Rączkowskiego, zabrała ze sobą obraz do Hodowicy. Mijały lata i wizerunek Maryi był tak zniszczony, że małżonkowie myśleli już o jego wymianie. Jednak 25 stycznia 1852 r. dostrzeżono, że obraz niespodziewanie odnowił się, nabierając żywych barw. Zwołane komisje kościelne nie stwierdziły ingerencji osób trzecich. Obraz został umieszczony w kościele parafialnym w Hodowicy. Modlili się przed nim Polacy, Słowacy, Rusini, Czesi; wielokrotnie doświadczając cudownej pomocy Madonny. W 1932 r. wizerunek został ukoronowany przez abp. Bolesława Twardowskiego. Po zakończeniu wojny cudowny obraz został przewieziony przez ks. Jarosława Chomickiego, ostatniego proboszcza kościoła w Hodowicy do Jaworzyny Śląskiej. Początkowo trzymany był w ukryciu, następnie w prywatnej kaplicy ks. arcybiskupa Bolesława Kominka, aż znalazł się pod opieką oo. Kapucynów w kościele parafialnym p.w. św. Augustyna we Wrocławiu. Rok 1960 był rokiem przełomowym. Wtedy to obraz Matki Bożej został przekazany oo. Kapucynom jako kustoszom. A w dniu 30 kwietnia 1961 roku ks. arcybiskup Andrzej Wronka podniósł świątynię parafialną do godności Sanktuarium Maryjnego dla całego Dolnego Śląska.

Niewielkich rozmiarów obraz (20,6 cm x 29,6 cm) to prostokątna grafika, drzeworyt kolorowany akwarelą przedstawiający postać Madonny z Dzieciątkiem na ręku, adorowaną przez dwa anioły (Serafiny) po bokach. Na główkach tych postaci umieszczono małe, złote korony. Nad głową Matki Boskiej widnieje inicjał imienia Maryi. U stóp Madonny, na tle pagórkowatego pejzażu, w półkolu promieni, widoczna jest otoczona blaskiem kapliczka między dwoma drzewami.

Author: admin2