Święto Trzech Króli w hodowickim kościele

Kościół w Hodowicy, choć jeszcze nie odbudowany, jest miejscem modlitwy.

Hodowiczanie wspólnie z pielgrzymami z Konina dzielili się opłatkiem, dzieci kolędowały w języku polskim i ukraińskim.